Το έργο

ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS + ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 25 ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Τα άτομα με βασικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι μεταξύ των πιο περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων, καθώς εκτίθενται συχνά σε οικονομικές, κοινωνικές και/ή φυλετικές διακρίσεις. Από τη στιγμή που πολλοί/ες συμμετέχοντες/χουσες από εκπαιδευτικά προγράμματα της βασικής εκπαίδευσης από όλη την Ευρώπη έχουν βιώσει πρόσφατα πολέμους, φυγή και βία, τα επακόλουθα επίπεδα στρες, οι χρόνιες ασθένειες και ο στιγματισμός έχουν επιπλέον αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητα της μάθησης και συγκέντρωσης.

Ως απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με βασικές εκπαιδευτικές ανάγκες, χρειάζονται επαγγελματικές και ευαίσθητες λύσεις με σκοπό να αποφευχθεί η απόκλιση, η περιθωριοποίηση και ο επανατραυματισμός. Ενάντια λοιπόν σε αυτό το υπόβαθρο, οι συνεργάτες του δικτύου διακρίνουν μια διατομεακή διερεύνηση της ψυχικής ανθεκτικότητας – ως μια μακροχρόνια διαδικασία αντιμετώπισης των δυσκολιών και των αρνητικών εμπειριών – ως έναν πρωτότυπο τρόπο εκπαιδευτικής ενσωμάτωσης μη προνομιούχων ανθρώπων ενισχύοντας την συμμετοχή τους

Βάση των υποθέσεων ότι οι άνθρωποι μπορούν να ενισχύσουν την ψυχική τους ανθεκτικότητά κατά την ενήλικη ζωή και ότι τα ελεύθερα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτό το θέμα, το έργο RESET προωθεί την σταθερότητα στην ψυχική υγεία, την δημιουργικότητα, και την διεύρυνση της προσωπικής οπτικής δράσης, με στόχο να προωθήσει την αυτοαποτελεσματικότητα και την συμμετοχή

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Το έργο RESET αποτελείται από 4 εταίρους από 4 κράτη-μέλη της ΕΕ με μακροχρόνια εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης και ευρεία πρόσβαση στις ομάδες-στόχους, με σκοπό να μοιραστούν παραδείγματα καλών πρακτικών και να δουλέψουν προς τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτών και των ενδιαφερόμενων μελών στον τομέα, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό. Οι εταίροι του έργου πιστεύουν ότι η ελεύθερη και κοινωνική ιδέα στην οποία βασίστηκε η ανάπτυξη της βασικής εκπαίδευσης, πρέπει να προωθηθεί. Υπό αυτήν την έννοια, το έργο RESET επιτυγχάνει μια θετική επιρροή στην κυρίαρχη κοινωνική και πολιτική συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, απευθυνόμενοι στους πόρους των συμμετεχόντων/χουσών και αποφεύγοντας τα στερεότυπα και την θυματοποίηση.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΟΥ

Το RESET αναπτύσσει και αξιολογεί πρωτότυπες μεθοδολογίες και εκπαιδευτικό υλικό για την προώθηση της ψυχικής ανθεκτικότητας στο πεδίο της εγγραμματοσύνης και της βασικής εκπαίδευσης σε διάφορα επίπεδα:

Η δημιουργία ενός αξιόπιστου μεθοδολογικού πλαισίου (ΙΟ1) αποτελεί το αρχικό σημείο για τις μελλοντικές δραστηριότητες του έργου. Η μεθοδολογία του έργου RESET στοχεύει σε όλους τους ενδιαφερόμενους στο πεδίο που επιθυμούν να αυξήσουν τις γνώσεις τους σχετικά με την σημασία της ψυχικής ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της βασικής εκπαίδευσης και να αναπτύξουν εργαλεία που προωθούν την σκέψη για την ενεργή αντιμετώπιση δυσκολιών της ομάδας-στόχου.

Ένα πρόγραμμα, που ενισχύει την μεθοδολογία της εξιστόρησης (storytelling) (ΙΟ2), και μία εργαλειοθήκη, γεμάτη παιχνίδια και δραστηριότητες για να ενισχύσουν την ψυχική ανθεκτικότητα (ΙΟ3) δημιουργούν την πρακτική βάση των χειροπιαστών στόχων. Κάθε δραστηριότητα ή παιχνίδι, συνδέεται με μία δεξιότητα της βασικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου της επικοινωνίας και της γλωσσικής ικανότητας, τεχνολογικών ικανοτήτων και της ιδιότητας του πολίτη. Οι δραστηριότητες βασίζονται σε πρωτότυπες εκπαιδευτικές μεθόδους, όπως το θέατρο και το παιδαγωγικό παιχνίδι, προσκαλώντας τους/τις συμμετέχοντες/χουσες να εξερευνήσουν τις προσωπικές τους ιδέες και την δημιουργικότητα τους.

Η βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου είναι σίγουρη μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας (ΙΟ4) που επιτρέπει μια ευρεία διάδοση των πνευματικών προϊόντων που υποστηρίζουν τις μεθόδους ανθεκτικότητας για τους εκπαιδευομένους της βασικής εκπαίδευσης και προσφέρει ακουστικό υλικό και ασκήσεις, προωθώντας την ακουστική κατανόηση και τις τεχνολογικές δεξιότητες των συμμετεχόντων/χουσών.

Οι μέθοδοι που οδηγούν στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και των διανοητικών στόχων αποτελούνται από διερεύνηση γεγονότων, ανάλυση των περιεχομένων σχετικά με τις συγκεκριμένες ανάγκες της ομάδας-στόχου και από επιστημονική έρευνα.

Όλες οι αναπτυγμένες μέθοδοι και μεθοδολογίες αφήνουν αρκετό χώρο για τις εθνικές ιδιαιτερότητες και τις διαφορετικές εκπαιδευτικές περιπτώσεις, από επίσημα και μη περιβάλλοντα, εξασφαλίζοντας την μετάδοση σε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών συνθηκών και διαφορετικές χώρες-μέλη

Μια εκπαίδευση του εκπαιδευτικού προσωπικού θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς των συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να αυξήσουν και να μοιραστούν τις εκπαιδευτικές δεξιότητες με τους εκπαιδευτικούς και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Διάφορες εκδηλώσεις σε κάθε χώρα προωθούν την διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου