Ένα νέο ψηφιακό κεφάλαιο

Ακούστε την ιστορία και απαντήστε στις ερωτήσεις

Σύρετε να βάλτε τις επόμενες λέξεις στις αντίστοιχες εικόνες