Χαμόγελο στο πρόσωπό μου

Χαμόγελο στο πρόσωπό μου

Ακούστε την ιστορία και απαντήστε στις ερωτήσεις

Επιλέξτε όλα τα ρήματα σε παρελθοντικό χρόνο