Σιμόνε

Ακούστε την ιστορία και απαντήστε στις ερωτήσεις

Επιλέξτε όλα τα ρήματα του κειμένου