ΜΑΘΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

Αυτό το μέρος της πλατφόρμας απευθύνεται στους συμμετέχοντες της βασικής εκπαίδευσης και περιέχει καταγεγραμμένα κείμενα κατανόησης προφορικού λόγου που χαρακτηρίζουν ιστορίες ανθεκτικότητας οι οποίες μπορούν να ακουστούν στην τάξη. Οι συμμετέχοντες και οι εκπαιδευτές μπορούν να βρουν διαδικτυακά ερωτηματολόγια που συνδυάζουν την κατανόηση προφορικού λόγου και τις ψηφιακές ικανότητες. Για κάθε ιστορία δίνεται μια σύσταση επιπέδου. Αυτό το τμήμα της πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τη διασύνδεση των γλωσσικών δεξιοτήτων με τις ψηφιακές ικανότητες, καθώς δίνεται προσοχή στην εύκολη (τεχνική) γλώσσα. Η χρήση της πλατφόρμας θα πρέπει να υποστηρίζεται και να συνοδεύεται από εκπαιδευτές, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια του μαθήματος

PODCASTS ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

Μπορείτε να βελτιώσετε την κατανόηση σας στον προφορικό λόγο με αυτές τις δέκα πραγματικές ιστορίες ανθεκτικότητας. Για κάθε μία από αυτές, θα βρείτε δύο ή περισσότερες online ασκήσεις για να ελέγξετε την κατανόηση σας σχετικά με την ιστορία, καθώς και τις ψηφιακές σας δεξιότητες.

ΦΟΡΜΑ ΣΧΟΛΙΩΝ

Έχετε την ευκαιρία να δώσετε ανώνυμα σχόλια μέσω αυτής της ηλεκτρονικής φόρμας: