Πηγές

Στη διάρκεια 25 μηνών (Νοέμβριος 2019-Νοέμβριος 2021) το RESET αναπτύσσει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ένα μεθοδολογικό πλαίσιο αποτελεί το σημείο εκκίνησης για όλες τις περαιτέρω δραστηριότητες του έργου. Η μεθοδολογία RESET βασίζεται σε έρευνα σχετικά με την ανθεκτικότητα και τη σημασία της για τη βασική εκπαίδευση, τις επιπτώσεις του τραύματος, της βίας και των διακρίσεων στις μαθησιακές διαδικασίες, καθώς και μια έρευνα μεταξύ εκπαιδευτών βασικής εκπαίδευσης όσον αφορά τις αντιλήψεις τους σχετικά με τις επαγγελματικές προκλήσεις και τις στρατηγικές που οι ίδιοι ακολουθούν. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προώθησης της ευημερίας μεταξύ των μαθητευόμενων και προτείνει διάφορες ασκήσεις αυτοφροντίδας για τους εκπαιδευτές.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο τη μεθοδολογία της αφήγησης ιστοριών και μία εργαλειοθήκη που περιέχει παιχνίδια και ασκήσεις για την προώθηση της ανθεκτικότητας που συνδέονται με:

  • Τις βασικές ικανότητες της βασικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της ανάγνωσης και γραφής, της αριθμητικής, της ψηφιακής και της ιδιότητας του πολίτη καθώς και των γλωσσικών δεξιοτήτων επικοινωνίας.
  • τομείς ανθεκτικότητας, όπως η ρύθμιση συναισθημάτων, επιδράσεων και συναισθημάτων, η αυτοαξιολόγηση, η διαχείριση άγχους, οι κοινωνικές δεξιότητες και σχέσεις, η ανάπτυξη δημιουργικότητας κ.λπ.

Ιστορίες Φύλλα εργασίας

Στον παρακάτω σύνδεσμο, μπορείτε να κατεβάσετε υλικό (ιστορίες που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα σπουδών και φύλλα εργασίας για ορισμένες δραστηριότητες) που θα εκτυπωθεί και θα χρησιμοποιηθεί κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του προγράμματος σπουδών.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ

Αυτή η εργαλειοθήκη είναι μια συλλογή από 80 ασκήσεις και παιχνίδια για μαθητές/τριες βασικής εκπαίδευσης που ενθαρρύνουν την ανθεκτικότητα, με τρεις βαθμούς δυσκολίας με βάση το γλωσσικό επίπεδο (A0-B1). Κάθε παιχνίδι συνδέεται με μία ή περισσότερες βασικές ικανότητες της βασικής εκπαίδευσης, όπως οι δεξιότητες επικοινωνίας και γλώσσας, οι ψηφιακές ικανότητες και οι ικανότητες του πολίτη. Τα παιχνίδια είναι τόσο ομαδικές όσο και ατομικές δραστηριότητες.

Μπορείτε να τα επιλέξετε σύμφωνα με ένα ή περισσότερα φίλτρα: τομείς ανθεκτικότητας, βασικές εκπαιδευτικές ικανότητες και γλωσσικό επίπεδο.

Μέσω μίας παιδαγωγικής προσέγγισης βασισμένης στα παιχνίδια, οι συμμετέχοντες θα μάθουν δημιουργικότητα και πώς να εκφράζουν τις ιδέες τους. Θα ενθαρρυνθούν να ξεγλιστρήσουν σε άγνωστους (κοινωνικούς, επαγγελματικούς και προσωπικούς) ρόλους και να πειραματιστούν ζωηρά με τη γλώσσα και τη φωνή, εξερευνώντας ταυτόχρονα τα δικά τους όρια και το να τα παίρνουν στα σοβαρά.

 

Πλατφόρμα E-Learning

Μία πλατφόρμα e-learning που επιτρέπει την ευρεία διάδοση μεθόδων ενίσχυσης της ανθεκτικότητας για εκπαιδευτές βασικής εκπαίδευσης και προσφέρει ηχητικά εργαλεία  και ασκήσεις, προωθώντας την ακουστική ικανότητα και τις ψηφιακές δεξιότητες των συμμετεχόντων με βασικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μπορείτε να βρείτε διάφορα βίντεο με εξαιρετικά καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές που μπορείτε να υιοθετήσετε για να βοηθήσετε τους μαθητές και τις μαθήτριες σας να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους και να τη χρησιμοποιήσουν παραγωγικά για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις. Τα σεμινάρια ερευνούν και τονίζουν τη σημασία της ανθεκτικότητας, ειδικά στο πλαίσιο της βασικής εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, παρέχουν ιδέες και συγκεκριμένα παραδείγματα για να υποστηρίξουν τους μαθητές και τις μαθήτριες σας και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Τέλος, μπορείτε να βρείτε εμπνευσμένες ιδέες για τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας σας και να εμπνευστείτε για πιθανές παρεμβάσεις με το στόχο σας. Για πιο εκτενείς και σε βάθος πληροφορίες, μπορείτε πάντα να διαβάσετε το Πλαίσιο Μεθοδολογίας.