Πηγές

Στη διάρκεια 25 μηνών (Νοέμβριος 2019-Νοέμβριος 2021) το RESET αναπτύσσει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ένα μεθοδολογικό πλαίσιο αποτελεί το σημείο εκκίνησης για όλες τις περαιτέρω δραστηριότητες του έργου. Η μεθοδολογία RESET βασίζεται σε έρευνα σχετικά με την ανθεκτικότητα και τη σημασία της για τη βασική εκπαίδευση, τις επιπτώσεις του τραύματος, της βίας και των διακρίσεων στις μαθησιακές διαδικασίες, καθώς και μια έρευνα μεταξύ εκπαιδευτών βασικής εκπαίδευσης όσον αφορά τις αντιλήψεις τους σχετικά με τις επαγγελματικές προκλήσεις και τις στρατηγικές που οι ίδιοι ακολουθούν. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προώθησης της ευημερίας μεταξύ των μαθητευόμενων και προτείνει διάφορες ασκήσεις αυτοφροντίδας για τους εκπαιδευτές.

l

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο τη μεθοδολογία της αφήγησης ιστοριών και μία εργαλειοθήκη που περιέχει παιχνίδια και ασκήσεις για την προώθηση της ανθεκτικότητας που συνδέονται με:

  • Τις βασικές ικανότητες της βασικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της ανάγνωσης και γραφής, της αριθμητικής, της ψηφιακής και της ιδιότητας του πολίτη καθώς και των γλωσσικών δεξιοτήτων επικοινωνίας.
  • τομείς ανθεκτικότητας, όπως η ρύθμιση συναισθημάτων, επιδράσεων και συναισθημάτων, η αυτοαξιολόγηση, η διαχείριση άγχους, οι κοινωνικές δεξιότητες και σχέσεις, η ανάπτυξη δημιουργικότητας κ.λπ.

Πλατφόρμα E-Learning

Μία πλατφόρμα e-learning που επιτρέπει την ευρεία διάδοση μεθόδων ενίσχυσης της ανθεκτικότητας για εκπαιδευτές βασικής εκπαίδευσης και προσφέρει ηχητικά εργαλεία  και ασκήσεις, προωθώντας την ακουστική ικανότητα και τις ψηφιακές δεξιότητες των συμμετεχόντων με βασικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εκπαιδευτικά μαθήματα για εκπαιδευτές στην βασική εκπαίδευση είναι διαθέσιμα στο κανάλι του Youtube: