Εταίροι

Διαχειριστής

Verein Orient Express Beratungs – Bildungs – und Kulturinitiative für Frauen

Αυστρία

www.orientexpress-wien.com

Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci”

Ιταλία

danilodolci.org

KMOP – Social Action and Innovation Centre

Ελλάδα

www.kmop.gr

Bezirksamt Pankow von Berlin, Amt für Weiterbildung und Kultur, Volkshochschule

Γερμανία

www.berlin.de/vhs/