Το έργο

Το Reset στοχεύει στην ανάπτυξη και αξιολόγηση καινοτόμων μεθοδολογιών και εργαλείων για την προώθηση της ανθεκτικότητας στον τομέα της βασικής εκπαίδευσης.

Μέσα από δημιουργικά και συμμετοχικά μαθησιακά περιβάλλοντα, σκοπεύει να προωθήσει την αυτοαποτελεσματικότητα και την αυτοφροντίδα, την επέκταση του ατομικού πεδίου δράσης και της συμμετοχής μεταξύ των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών.

Το έργο στοχεύει στην:

  ενσωμάτωση της ανθεκτικότητας

  ως βασικής ικανότητας στη βασική εκπαίδευση

  παροχή πληροφοριών

  σχετικά με τις επιπτώσεις του τραύματος, της βίας και των διακρίσεων στις διαδικασίες μάθησης

  υποστήριξη εκπαιδευτών ενηλίκων

  μέσω ενός δημιουργικού εκπαιδευτικού υλικού

  ευαισθητοποίηση

  σχετικά με τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων βασικής εκπαίδευσης.

  Στόχοι

  Απευθύνεται κυρίως σε δύο ομάδες στόχους:

  =

  Πρώτον, οι ενήλικες μαθητευόμενοι/ες που επιθυμούν να βελτιώσουν τις βασικές τους εκπαιδευτικές ικανότητες και ενδιαφέρονται να αποκτήσουν στρατηγικές για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, των πόρων τους, της ευαισθητοποίησης του σώματος και των κοινωνικών δεξιοτήτων.

  A

  Δεύτερον, τα άτομα που εργάζονται στον τομέα της βασικής εκπαίδευσης (κυρίως εκπαιδευτές ενηλίκων, αλλά και διευθυντές εκπαίδευσης και άλλα εμπλεκόμενα μέλη) που επιθυμούν να ενσωματώσουν την ανθεκτικότητα η οποία αναπτύσσει πτυχές στην επαγγελματική τους ζωή ωφελώντας τους συμμετέχοντες καθώς και τους ίδιους μέσω της αυτοφροντίδας.

  Νέα

  RESILIENCE IN BASIC EDUCATION: A NECESSARY BUILDING

  RESILIENCE IN BASIC EDUCATION: A NECESSARY BUILDING

  The development and implementation of the outputs of RESET – Building resilience in basic education, the project funded by the Erasmus+ Programme, which aims to improve opportunities for adults with basic educational needs and provide them...

  #Erasmus Days 2020 – Tutorial launch

  #Erasmus Days 2020 – Tutorial launch

  As part of the annual #ErasmusDays we would like to share some insights into our project activities on Facebook und Youtube! A short video introducing our project and our learning centre (in german) is available at https://www.facebook.com/OrientexpressWien! Our brand...